Contents: Bulletin of the Earthquake Research Institute

Vol. 80 No. 3/4 (2005)

TitleAuthorPagePDF
Deep Groundwater Discharge and Ground Surface PhenomenaTameshige Tsukuda, Keinosuke Gotoh and Osamu Sato105PDF
(8,437KB)
The Japanese University Joint Seismic Observations at the Niigaka-Kobe Tectonic Zone (in Japanese)The Japanese University Group of the Joint Seismic Observations at NKTZ133PDF
(5,960KB)

    > To Index    > To HOME

Vol. 80 No. 2 (2005)

TitleAuthorPagePDF
Special Section on "Measurement of Crustal Stress-Existing Techniques and Problems to be Solved", Part 2
Crustal Structure of the Outer Zone in Southwest Japan revealed by Shikoku and Seto-Inland-Sea Seismic Profiling in 2002Hiroshi Sato, Yuji Kojima, Akihiro Murata, Tanio Ito, Yoshiyuki Kaneda, Masazumi Onishi, Takaya Iwasaki, Yukimasa Oho, Sumiko Ogino, Ken'ichi Kano, Tomonori Kawamura, Eiji Kurashimo, Shin Koshiya, Akira Takasu, Toru Takeshita, Noriko Tsumura, Yu Terabayashi, Fujio Toyohara, Takashi Nakajima, Ken Noda, Yoshitaka Hashimoto, Shuichi Hasegawa, Naoshi Hirata, Takahiro Miyauchi, Takao Miyata, Satoshi Yamakita, Takeyoshi Yoshida, Steven Harder, Kate Miller, Galen Kaip, Takeshi Ozawa and Takeshi Ikawa53PDF
(14,927KB)
GPS-derived Velocity and Crustal Strain Field in the Suez-Sinai Area, EgyptGamal El-Fiky73PDF
(6,464KB)
Review of Methods of Measuring Stress and its VariationsOsam Sano, Hisao Ito, Atsuo Hirata and Yoshiaki Mizuta87PDF
(989KB)

    > To Top    > To Index    > To HOME

Vol. 80 No. 1 (2005)

TitleAuthorPagePDF
High-resolution seismic reflection profiling across the surface rupture associated with the 2004 Mid-Niigata Prefecture earthquake, central Japan: data acquisition and processingHiroshi Sato, Naoko Kato, Tomo-o Echigo, Sumiko Ogino, Masaaki Tateishi, Shigeru Toda, Hajime Kato, Shin Koshiya, Tsuyoshi Toyoshima, Tanio Ito, Toshifumi Imaizumi, Shintaro Abe, Norimasa Suzuki, Eiichi Misawa, Shin Oda, Kyoko Kagohara, Taro Koike, Satoshi Akai and Katsuya Noda1PDF
(9,801KB)
Seismic Exploration Using Active Sources at Kuchierabujima Volcano, Southwest JapanMasato Iguchi, Keigo Yamamoto, Takeshi Hashimoto, Tomoki Tsutsui, Satoru Tanaka, Shin'ya Onizawa, Yosuke Aoki, Toshiki Watanabe, Takahiro Ohkura, Hiroshi Shimizu, Hiroshi Yakiwara, Hiroki Miyamachi, Hideyuki Hiramatsu, Takeshi Tameguri, Tetsuro Takayama, Masayo Fukushima, Hetty Triastuty, Kazuhiro Ishihara, Hiromitsu Oshima, Atsuo Suzuki, Tokumitsu Maekawa, Tatsuya Kajii, Yoshiaki Watanabe, Yohei Ogiwara, Kenji Nogami, Mitsuhiro Oikawa, Jun-ichi Hirabayashi, Hiroshi Tsuji, Yasuhiro Hirata, Takashi Okuda, Taku Itoh, Shin Yoshikawa, Hiroyuki Inoue, Sayaka Ikeda, Mio Hori, Masaki Saito, Shuichiro Hirano, Yudai Uekama, Motoharu Iguchi, Takahiro Takeshita and Takehiko Mori11PDF
(5,331KB)
Special Issue:Special Section on "Measurement of Crustal Stress-Existing Techniques and Problems to be Solved", Part 1
Preface to the Special Section on "Measurement of Crustal Stress- Existing Techniques and Problems to be Solved", Part 1Osam Sano41PDF
(283KB)
Development of a database of shear-wave splitting of the crustal earthquakes, OpenSWSTakashi Mizuno and Misato Nakai43PDF
(4,296KB)

    > To Top    > To Index    > To HOME